Sociala tjänstehundar vad innebär det?

Att arbeta med social tjänstehund kan enligt forskning och erfarenhet leda till:

 • Gemenskap och lugn
 • Goda möten o samtal, skapa nya relationer och ge bättre relationer med redan befintliga
 • Ökad motivation till behandling, att lära nytt och till skolgång
 • Utvecklat språk och tänkande
 • Ökad självkänsla.
 • Tröst och underlätta sorgebearbetning
 • Beröring av hund ger fysiologiska effekter som ökar fysiskt och psykiskt välbefinnande
 • Ökad medkänsla och nyfikenhet
 • Stimulans fysiskt, mentalt och emotionellt
 • Hunden fungerar som en motivator, höjer motivationen och inspirerar till förbättring, lärande och utveckling.

Historia

Hund i vården har använts sedan 1700-talet. Då användes djurkontakt som en del av behandlingen inom mentalvården.

I Storbritannien öppnades sedan ett retreat med djur för behandling av personer med psykisk ohälsa. Efter det öppnades även liknande institutioner. I USA användes djur för att rehabilitera män med svåra psykiska skador efter första och andra världskriget.

Lite om oss hundförare, våra hundar och vår utbildning till vårdhundsteam:

Att arbeta med vårdhund är reglerat genom Socialstyrelsen riktlinjer. A och O är säkerhet i mötet med klienten. Det finns olika sorter av Sociala tjänstehundsteam. På Yster hund är vi utbildade vårdhundsteam och pågår nu en utbildning till pedagogiskt tjänstehundsteam.

För att få starta en vårdhundsutbildning behöver hundföraren ha en akademisk utbildning. Yster hunds hundförare är båda legitimerade sjuksköterskor med vidareutbildning. Lena är vidareutbildad till barn- och ungdomssjuksköterska. Anna är vidareutbildad till legitimerad barnmorska.

Hundarna Ezter och Nyssa är av rasen Schapendoes som är en medelstor mycket vänlig vallhund. De har en päls som inte fäller nämnvärt vilket gör att många hundallergiker tål dem. De har innan utbildningen genomgått en test för att visa att de har en mentalitet som är lämpad för att arbeta som vårdhund. En vårdhund måste klara av att arbeta i många olika miljöer och situationer. De ska ha god samarbetsförmåga med hundföraren och med andra människor.

Vi har även en Rozi som går sin utbildning till vårdhund just nu. Rozi är dotter till Ezter.

Exempel på innehåll i de sociala tjänstehundsutbildningar vår team har gått:

Vårdhundsteam:

 • Vårdhundens och andra sociala tjänstehundars arbete.
 • Kvalitet, säkerhet, etik
 • Hundträning
 • Relation hund-hundförare
 • Hundspråk
 • Forskning
 • Professionella samtal
 • Yrkesrollen
 • Etiskt förhållningssätt
 • Praktik

Pedagogiskt tjänstehundsteam:

 • Pedagogisk tjänstehund och andra sociala tjänstehundars arbete.
 • Läshund
 • Läroplaner
 • NPF diagnoser
 • Lärande
 • Kvalitet, säkerhet, etik
 • Hundträning
 • Relation hund-hundförare
 • Hundspråk
 • Forskning
 • Professionella samtal
 • Yrkesrollen
 • Etiskt förhållningssätt
 • Praktik

Kontakta oss gärna för mer information!
kontakt@ysterhund.se