Vårdhund Vad innebär det

Att arbeta med vårdhundsteam kan enligt forskning och erfarenhet leda till:

 • Gemenskap och lugn
 • Goda möten o samtal, skapa nya relationer och ge bättre relationer med redan befintliga
 • Ökad motivation till behandling, att lära nytt och till skolgång
 • Utvecklat språk och tänkande
 • Ökad självkänsla.
 • Tröst och underlätta sorgbearbetning
 • Beröring av hund ger fysiologiska effekter som ökar fysiskt och psykiskt välbefinnande
 • Ökad medkänsla och nyfikenhet
 • Stimulans fysiskt, mentalt och emotionellt


Hund i vården har använts sedan 1700-talet. Då användes djurkontakt som en del av behandlingen inom mentalvården. I Storbritannien öppnades sedan ett retreat med djur för behandling av personer med psykisk ohälsa. Efter det öppnades även liknande institutioner. I USA användes djur för att rehabilitera män med svåra psykiska skador efter första och andra världskriget.


Att arbeta med vårdhund är reglerat genom Socialstyrelsen riktlinjer. A och O är säkerhet i mötet med klienten.

Det finns olika sorter av Sociala tjänstehundsteam. Bl.a Besöks- och terapihundsteam, Pedagoghundsteam, Läshund m.m.


Lite om oss våra hundar och kraven som ställs för att få utbildas till vårdhundsteam:

För att få starta en vårdhundsutbildning behöver hundföraren ha en akademisk utbildning. Vi är båda legitimerade sjuksköterskor med VUB och ett flertal andra vidareutbildningar inom hälsa och hund. Lena är VUB till barn- och ungdomssjuksköterska och arbetar som skolsköterska, livscoach och hundinstruktör. Anna är VUB till legitimerad barnmorska och arbetar på en Ungdomsmottagning och som hundinstruktör.


Hundarna Ezter och Nyssa är av rasen Schapendoes som är en medelstor mycket vänlig vallhund. De har en päls som inte fäller vilket gör att många hundallergiker tål dem. De har innan utbildningen genomgått en test för att visa att de har en mentalitet som är lämpad för att arbeta som vårdhund. En vårdhund måste klara av att arbeta i många olika miljöer och situationer. De ska ha god samarbetsförmåga med hundföraren och med andra människor.


Vårhundsteam har en gedigen utbildning som bl.a. innehåller:

 • Vårdhundens och andra sociala tjänstehundars arbete.

 • Kvalitet, säkerhet, etik

 • Hundträning

 • Relation hund-hundförare

 • Hundspråk

 • Forskningen

 • Professionella samtal

 • Yrkesrollen

 • Etiskt förhållningssätt

 • Praktik


Kontakta oss gärna för mer information!

kontakt@ysterhund.se