Coaching

Coaching med eller utan hund

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner. Det kan gälla både i arbetsliv, privatliv och hundträning.

I vår roll som coach hjälper vi dig att få ut det bästa av dina egna resurser. En coach lyssnar och ställer frågor, vägleder, stöttar och ger positiv feedback.

Coaching är inte terapi och rådgivning. Syftet och målet med coaching är att du ska må bättre, se din egen potential och finna din egen riktning när du känner dig vilsen. Samtalen kan ske via personlig kontakt i lokal, på promenad eller på kafé. Självklart också via Skype eller FaceTime. Vi finns i Västerås.

Lena är Certifierad livscoach via Livscoachakademin

Varje samtal är ca 60 minuter. Du kan också köpa tre samtal på en gång till reducerat pris.
Varmt välkommen!

Anna är utbildad Självkänslacoach via Livscoachakademin

Välkommen att boka tid om du vill coachas tillsammans med din hund. Vi gör tillsammans upp en plan med dina träningsmål.
Varmt välkommen!

Länkar till forskning om Coaching

https://icfsverige.se/forskningsforum-en-systematisk-oversyn-av-utfallet-i-executive-coaching/?
https://link.springer.com/article/10.1186/s12888-019-2274-5