Boka terapihundsteam

Hundunderstödd terapi kan vara en hjälp i friskvårdande och rehabiliterande syfte. Forskning och erfarenheter visar goda effekter när det finns behov av stöd vid psykisk eller fysisk funktionsvariation. Hunden kan även bidra till ökat välbefinnande, minskad social isolering, bättre livskvalitet och ökad motivation hos människan. Passar för alla åldrar.

I våra hundteam är hundförarna Leg. Sjuksköterskor med specialistutbildning samt har flera andra utbildningar i ex, Coaching, Motiverande samtal. Vid behov har vi även möjlighet till samarbete med kurator och/eller med din skola.

Till dessa tjänster kan du i de flesta fall antingen utnyttja din Friskvårdspeng, (vi är anslutna till e-passi), eller Rutavdrag.

Hund för Hälsa

Hundunderstödd terapi – individuellt möte

Hundteamen kan hjälpa till med motivation och träning av ex social färdigheter, social fobi, kommunikation, samarbete, stärka självkänsla, träning av grovmotorik, finmotorik, minnesträning. Utifrån dina individuella behov så planerar vi hur träffarna ska läggas upp.

Välkommen med en bokningsförfrågan eller kontakta oss för mer info här

Hundunderstödd terapi – gruppträff

Hundteamen kan hjälpa till med motivation och träning av ex social färdigheter, social fobi, kommunikation, samarbete i gruppen, stärka självkänsla, träning av grovmotorik, finmotorik, minnesträning. Utifrån era individuella behov så planerar vi hur träffarna ska läggas upp.

Välkommen med en bokningsförfrågan eller kontakta oss för mer info här

Pedagogiskt tjänstehunds team

Hundteamen kan hjälpa till med motivation och träning av skolarbete, läsning, minnesträning m.m. Utifrån dina individuella behov så planerar vi hur träffarna ska läggas upp. Hunden fungerar som en motivator – höjer motivationen och inspirerar till förbättring, lärande och utveckling. Forskning och erfarenheter visar goda effekter.

Välkommen med en bokningsförfrågan eller kontakta oss för mer info här

Hundunderstödd terapi – promenader för ökad aktivering och social samvaro

Hundteamet kommer hem till dig och följer med dig ut på en promenad anpassad efter dina individuella behov och förmågor.

Hundpromenaderna bidrar till ökat välbefinnande, bättre livskvalitet, minskad social isolering och ökad motivation. Passar för alla åldrar.

I våra hundteam är hundföraren utbildad till Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning samt har flera andra utbildningar i ex, Coaching, Motiverande samtal.

Välkommen med en bokningsförfrågan eller kontakta oss för mer info här